De Protestantse Kerk in Belgie

De Protestantse Kerk in België is betrekkelijk klein, zeker in verhouding tot de Katholieke. Toch zijn er overal in het land Protestantse kerken te vinden, vaak zeer levendige gemeenschappen. In het verleden hebben allerlei verschillende Protestantse stromen in België naast elkaar bestaan, maar ze zijn sinds 1979 samen gegaan in de ene VPKB (Verenigde Protestantse Kerk).

Het kenmerkende van Protestanten is hun grote aandacht voor de Bijbel en hun democratische instelling. De plaatselijke kerk is tot op zekere hoogte zelfstandig. Zo mogelijk werkt men met andere kerken samen en ook de verhouding tot de Katholieke Kerk is de laatste tijd goed. Tenslotte hebben Protestanten een open oog voor de vragen in de samenleving.

Wie meer wil weten van het Protestantisme kan terecht op de website van de Protestantse Kerk onder de rubriek Veelgestelde vragen.

joomlajoomla templates
2017  Een goed gesprek