Een goed gesprek

Waarover u kunt praten? Over alles.

Of liever: dat bepaalt u zelf. Wij hebben geen agenda.

We zeggen toe dat we zullen reageren op wat u aan de orde stelt.

Het kan helpen dat gesprek anoniem te voeren. Als u wilt, noemt u uw naam, maar het hoeft niet.

De reden om het gesprek te beginnen kan van alles zijn: een gebeurtenis, verdriet, een probleem in de omgang met andere mensen, iets dat u dwars zit in uw gezin of relatie of op uw werk en verder alles wat een mens kan meemaken.

Het kan ook zijn, dat u zit met vragen over de zin van bepaalde gebeurtenissen of van uw eigen leven. Mogelijk tobt u met actuele vraagstukken. Over dat alles willen we graag meedenken.

Misschien wilt u een gesprek over het geloof, over God of over de kerk. Ook teleurstellingen over de kerk kunnen een rol spelen. Uiteraard zijn we daar ook voor.

Kortom: elke gelovige of niet-gelovige is welkom bij de vier predikanten, die hieraan meewerken. We hebben niet een oplossing voor elk probleem voorhanden, maar geven wel onze kijk op uw zaak, als u dat vraagt. Maar we verdiepen ons vooral in de mens die u bent.

Als wij een eindje meegaan op uw levensweg, betekent dat ook dat u uiteindelijk zelf de weg kiest die bij u past.

joomlajoomla templates
2017  Een goed gesprek